Huurvoorwaarden Zeelandfietsen 2024

 • De huurperiode voor Goes en Zwaakseweel is maximaal van 09.00 uur tot 19.00 uur.
 • De huurperiode bij Camping Linda is max van 9.00-17.00 uur.
 • Als u als huurder niet de volle dag gebruik maakt van het gehuurde betaald toch altijd de dagprijs.
 • De huurperiode bij bezorging zijn de tijden afhankelijk van de bezorg en ophaalmomenten gesteld door Zeelandfietsen. Deze vallen ten allen tijde binnen 9.30 en 18.30 uur.
 • Bij het huren kan de verhuurder vragen om een geldig legitimatiebewijs.
 • De huurder kan een waarborg vragen als zekerheid.
 • De opgegeven actieradius van een elektrische fiets is niet meer dan een schatting.
 • De huurder zal zorgvuldig omgaan met de gehuurde fiets. Derhalve is de huurder aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde fiets en zal zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van de beschadigde onderdelen vergoeden.
 • De verhuurder is ten allen tijden gerechtigd om het gehuurde naar vermeend misbruik in te nemen.
 • De huurder dient altijd de fiets op slot te zetten.
 • Het is niet toegestaan om zich met twee personen op één fiets te begeven. Bij tandems met meer dan 2 personen.
 • Het is niet toegestaan om zich met de fiets op het strand te begeven.
 • In geval van verlies van de fietssleutel zal € 15,00 bij de huurder in rekening worden gebracht.
 • De fietsen moeten altijd op slot worden gezet. Is dit niet het geval dan is de huurder volledig aansprakelijk.
 • Bij diefstal is de huurder aansprakelijk. E-bike € 1500 en stadsfiets € 500.
 • De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.
 • Bij inlevering ná de overeengekomen inleverdatum zal de verhuurder voor elke dag dat de fiets later dan overeengekomen wordt teruggebracht, de volle daghuur in rekening brengen.
 • De door u gereserveerde fietsen staan, tenzij er vooruit betaald is, tot 11.00 uur voor u klaar. Hierna vervalt de reservering.
 • De huurder kan de huursom van gereserveerde betaalde fietsen uiterlijk 48 uur tevoren kosteloos annuleren. Stuur hiertoe een mail of bel ons.
 • De huurder zal als een goed beheerder het verhuurde verzorgen.