Huurvoorwaarden

 • De huurperiode is maximaal van 09.00 uur tot 19.30 uur
 • Bij het huren kan de verhuurder vragen om een geldig legitimatiebewijs.
 • De huurder wordt geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben afgeleverd.
 • Derhalve is de huurder aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde fiets en zal zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van de beschadigde onderdelen vergoeden.
 • De verhuurder is ten allen tijden gerechtigd om het gehuurde naar vermeend misbruik in te nemen
 • De huurder dient altijd de fiets op slot te zetten.
 • Het is ten strengste verboden om zich met twee personen op één fiets te begeven. Bij tandems met meer dan 2 personen.
 • Het is ten strengste verboden om zich met de fiets op het strand te begeven.
 • In geval van verlies van de fietssleutel zal € 10,00 bij de huurder in rekening worden gebracht.
 • De fietsen moeten altijd op slot worden gezet. Is dit niet het geval dan is de huurder volledig aansprakelijk
 • Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets, huurprijs daarbij niet inbegrepen.
 • De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.
 • Bij elke voortijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden.
 • Bij inlevering ná de overeengekomen inleverdatum zal de verhuurder voor elke dag dat de fiets later dan overeengekomen wordt teruggebracht, de volle daghuur in rekening brengen.
 • De door U gereserveerde fietsen staan, tenzij er vooruit betaald is, tot 11.00 uur voor u klaar. Hierna vervalt u reservering.
 • De huurder kan gereserveerde en betaalde fietsen uiterlijk 48 uur tevoren kosteloos annuleren. Stuur hiertoe een mail of bel ons.
 • De huurder zal als een goed beheerder het verhuurde verzorgen.