Huurvoorwaarden

 • De huurperiode voor Goes en Zwaakseweel is maximaal van 09.00 uur tot 19.00 uur.
 • De huurperiode bij Camping Linda, Hotel Smits en Hotel de Koperen Leeuw is max van 9.00-17.00 uur.
 • Als u als huurder niet de volle dag gebruik maakt van het gehuurde betaald toch altijd de dagprijs.
 • De huurperiode bij bezorging zijn de tijden afhankelijk van de bezorg en ophaalmomenten gesteld door Zeelandfietsen. Deze vallen ten allen tijde binnen 9.30 en 18.30 uur.
 • Bij het huren kan de verhuurder vragen om een geldig legitimatiebewijs.
 • De eventuele waarborgsom of andere manier van het stellen van zekerheid. Deze waarborgsom bedraagt maximaal €50,- en kan contant of op een andere wijze worden betaald.
 • De huurder wordt geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben afgeleverd.
 • De opgegeven actieradius van een elektrische fiets is niet meer dan een schatting.
 • Derhalve is de huurder aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde fiets en zal zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van de beschadigde onderdelen vergoeden. Bij fietsen is het eigen risico maximaal €250,-, bij elektrische fietsen maximaal €500,-.
 • De verhuurder is ten allen tijden gerechtigd om het gehuurde naar vermeend misbruik in te nemen.
 • De huurder dient altijd de fiets op slot te zetten.
 • Het is ten strengste verboden om zich met twee personen op één fiets te begeven. Bij tandems met meer dan 2 personen.
 • Het is ten strengste verboden om zich met de fiets op het strand te begeven.
 • In geval van verlies van de fietssleutel zal € 15,00 bij de huurder in rekening worden gebracht.
 • De fietsen moeten altijd op slot worden gezet. Is dit niet het geval dan is de huurder volledig aansprakelijk.
 • Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.
 • De dagwaarde van een e-bike is vastgesteld op € 1.800,-. De dagwaarde van een stadsfiets is vastgesteld op € 600,-.
 • De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.
 • Bij elke voortijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden.
 • Bij inlevering ná de overeengekomen inleverdatum zal de verhuurder voor elke dag dat de fiets later dan overeengekomen wordt teruggebracht, de volle daghuur in rekening brengen.
 • De door u gereserveerde fietsen staan, tenzij er vooruit betaald is, tot 11.00 uur voor u klaar. Hierna vervalt de reservering.
 • De huurder kan gereserveerde en betaalde fietsen uiterlijk 48 uur tevoren kosteloos annuleren. Stuur hiertoe een mail of bel ons.
 • De huurder zal als een goed beheerder het verhuurde verzorgen.